Tilsvar til vurdering

Bedreviter uten sidestykke

Opptrådte svært ufint overfor meg og to av mine søsken da vi sendte inn bekymringsmelding på vår far. Han har riktignok vært fastlegen hans i mange år, men vår innsikt i egne familieforhold, valgte han å neglisjere. En fastlege besitter ikke så grundig innsikt om indre familiære anliggender at han kan velge å overse en bekymringsmelding. Denne legen skrev en erklæring, som regelrett trampet på oss, vår bekymring og kjærlighet til faren vår.