Tilsvar til vurdering

Misfornøyd

Jeg har hatt denne legen i over 10 år. Nå ønsker jeg å skifte fordi jeg opplever denne legen som ikke særlig engasjert. Jeg har hatt og har fortsatt ganske alvorlige helseproblemer, og jeg har derfor behov for oppfølging av fastlege og spesialist. Jeg opplever stadig oftere at denne legen ikke får med seg det jeg har sagt tidligere og må gjenta meg selv gang på gang. Savner løsningsforslag, interesse og forståelse. Ellers hyggelig å prate med om hverdagslige ting. Sjelden eller aldri for sent til timen. Gir seg god tid. Kontorpersonalet på dette legekontoret kan for all del bli hyggeligere i tonen.