Tilsvar til vurdering

OK. Lege, har vært hos flinkere leger

Bruker kun tid på et "problem", siden det kun er 12-15min som settes av. Ofte forsinket. Sosial men lytter ikke.