Tilsvar til vurdering

Verken god eller dårlig

Hun er flink til å skrive ut ressepter men er ikke flink til å komme med forslag til hva pasienten bør gjøre for å bedre helsen.
Vil ikke anbefalle henne.