Tilsvar til vurdering

Ble ikke tatt på alvor ...

Har hatt Røst-Hagen som fastlege i mange år, men har i enkelte tilfeller hatt problemer med å bli tatt på alvor. Har nå skiftet fastlege.