Tilsvar til vurdering

Lite medmenneske

Hadde henne som fastlege i nesten 1 år. Har ikke blitt møtt med forståelse og tar verken meg eller mine barn på alvor.!