Tilsvar til vurdering

Lange ventetider

Veldig god service i forhold til kostnader, men litt rart å lure noen kunder til å ta forhåndsbetalt for x antall timer når det er et behandlingsopplegg som skal tilbys og det ikke på noen måte kan vites at 10 behandlinger er nødvendig, jeg fikk riktignok flere behandlinger uten egenandel grunnet forståelse for min økonomiske situasjon, det skal de ha berømmelse for.

En behandlingstime varer nok i snitt så 2-3 minutter og vil ofte kun bestå av 1-2 opp-knekkinger og nesten ingen notering i journal. Verdi og kostnad står nok ikke i stil.

For mine timer har jeg i snitt ventet 30+ min på venteområdet etter avtalt time, dette viser etter min mening svært lite respekt for pasientenes tid. Behandlingsmetoden kan oppfattes som minimalistisk og forhastet. Det brukes ikke tid til forklaringer. Opplevde Bjargo som distré, men villig til å finne løsninger når det ble klaget på manglende dialog.

Beliggenheten er i en mørk og kald kjeller, treningslokalene er triste, mørke og klaustrofobiske, samme med klinikkens øvrige venteområde og behandlingsrom.