Tilsvar til vurdering

Umulig å få tak i!

Ekstremt dårlig service på Valestrand legekontor.
- Særdeles vanskelig å komme gjennom på telefon
- Får ikke tilbakemelding på prøver som blir tatt
- Blir avvist når man kommer med syke barn
- Gir feil informasjon om smittefare
- Får kun lov å ta opp ett problem pr. besøk (må bestille ny time for hvert problem)

Anbefaler ikke hverken legen eller legekontoret.