Tilsvar til vurdering

Lite oppdatert

Dr. Myhren har veldig mange pasienter og lite tid. Under konsultasjonen ser han mer på dataskjermen enn på pasienten. Jeg opplevde han som lite oppdatert på faget sitt, såpass at jeg byttet vekk fra han. Det eneste jeg savnet fra hans praksis var legesekretærene, for de var veldig hyggelige og behjelpelige.