Tilsvar til vurdering

Usikker

Virker overraskende usikker i jobben sin til å ha så lang erfaring. Virker ikke som han oppdaterer seg på ny forskning lenger.