Tilsvar til vurdering

Arrogant og lite forståelsesfull

Jeg har hatt Nina Bergersen som fastlege siden 2002, men har nå byttet lege. Jeg har opplevd henne som arrogant og lite lyttende. Det gjør det vanskelig å feste lit til hennes vurderinger.