Tilsvar til vurdering

Bryr seg ikke

Bryr seg ikke om ka eg har å sei, virke som han ikke tror på ka eg seie og prøve å finne letteste løsning og ikke den beste