Tilsvar til vurdering

Sjelden tilgjengelig

Har hatt henne som fastlege flere år, men har nesten ikke sett henne. Derimot har jeg vært kjempefornøyd med vikarene C. Friis og S. Roland. Jeg ville ønske en av dem som min fastlege. Det var lett og få time og det ble personlig konsultasjon, ikke bare skriving på PC