Tilsvar til vurdering

Trygg og rolig

Solid og trygg lege, over gjennomsnitt interessert og empatisk. Stort sett meget fornøyd.
Hadde ønsket meg en noe lettere tilgang for raskt spørsmål.