Tilsvar til vurdering

Flinke vikarer

Flink lege, men er fastlege mest på papiret. Han har flinke vikarer da, og det er bra, for det er de du møter.

Fastlegeordningen er bare tøys når man kan holde på slik.