Tilsvar til vurdering

Svært negativ til hjemmebesøk

Er så og si umulig å få på hjemmebesøk, selv til kronisk, svært dårlig pasient. Vil at det skal rekvireres sykebil for transport til og fra kontoret hans.
Vanskelig tilgjengelig