Tilsvar til vurdering

Kunnskapsrik

Vet mye om faget, men mangler kundeservice. Han som lege oppfattes som arrogant i forhold til meg som kunde. Må også være mer tilgjengelig for sine kunder.