Tilsvar til vurdering

Veldig skuffet

Legen er hyggelig, men det er også det eneste. Ingen telefontjeneste, man MÅ kommunisere via PasientSky, eller stikke innom kontoret! Og ingen av delene er bare bare når man er syk! Lang ventetid før man kommer inn, og 4-6 ukers ventetid på ny time! Blodprøver og andre prøver blir glemt, det er meget utrygt og direkte skremmende! Det blir også brukt mye tid til å lese på pc-skjermen! Legen har tydeligvis altfor mange pasienter! Dette er en klinikk for friske mennesker! Veldig, veldig synd, og jeg er så skuffa at det er vanskelig å finne ord!