Hjelper deg å finne gode leger

Les andre pasienters vurderinger og del egne erfaringer.

Blogg

Legeforeningen tapte ankesak om Legelisten.no i lagmannsretten

I januar 2019 gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten. Denne saken tapte de i tingretten, og ...

Les mer