Ofte stilte spørsmål

Om oss

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål får vi veldig ofte. Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi får oftest og våre svar på dem.

Legelisten.no er en tjeneste som skal hjelpe folk å finne gode behandlere og klinikker.

Mange som skal finne en ny behandler spør venner og kjente om tips og råd før de bytter. På Legelisten.no kan alle hjelpe hverandre med gode anbefalinger, slik at man også kan finne frem når man for eksempel flytter til et annet sted hvor man ikke kjenner så mange.

Siden ble lansert i mai 2012.

Ikke ennå. Foreløpig har vi lagt til fastleger, allmennleger, tannleger, kiropraktorer, psykologer og mange typer spesialistleger. Merk at vi kun har lagt til spesialistleger som arbeider på egne klinikker, ikke de som jobber på sykehus. På sykehus har man begrenset valgmulighet, men skal man til en hudlege eller gynekolog, så har man mulighet til å velge, og da er det relevant å kunne sjekke hva andre mener om legen på Legelisten.no.

Ja, alle med spesielt tungtveiende grunner kan be om å få reservere seg mot oppføring på Legelisten.

Dersom du mener det er tungtveiende forhold som tilsier at hele eller deler av din oppføring bør fjernes, vennligst send informasjon om dette til oss, og inkluder kontaktinformasjon, ditt HPR-nummer og begrunnelse for de spesielle forhold i eposten.

Merk: Alle henvendelser vil bli manuelt behandlet og det kan gå noe tid før du mottar svar. For at tjenesten skal være så nyttig som mulig for pasienter er det viktig at de aller fleste helsetilbydere blir å finne på Legelisten. Det er derfor ikke åpnet for at helsepersonell uten særskilte grunner kan reservere seg mot å være oppført på Legelisten.no.

Alle som er over 18 år kan skrive vurderinger på Legelisten.no

Pårørende kan skrive vurderinger på vegne av en pasient, dersom pasienten er under 18 år eller dersom pasienten ikke selv er i stand til å skrive en vurdering (for eksempel fordi pasienten er gammel eller ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper).

Man kan skrive vurderinger om alle behandlere som er oppført på Legelisten.no. Dersom man har møtt en behandler som ikke er oppført på Legelisten, og som man mener burde være oppført, så gi oss beskjed om det på post@legelisten.no.

Alle behandlere som er oppført på Legelisten.no er tilknyttet minst en klinikk. Noen behandlere jobber på mer enn ett sted. Mange fastleger jobber for eksempel både på et fastlegekontor og ved den kommunale legevakten. For å skrive en vurdering må man ha møtt behandleren på en av de klinikkene/stedene som behandleren er tilknyttet til på Legelisten.no. Hvis man mener en behandler burde være tilknyttet en klinikk som vi ikke har koblet behandleren til, så gi oss beskjed om dette på post@legelisten.no.

For å skrive en vurdering om en behandler er det også et krav at man selv skal ha oppsøkt helsehjelp. Man kan altså ikke skrive vurderinger om leger og andre behandlere som har hatt en sakkyndig rolle i en rettssak eller lignende.

Det er ikke tillatt å skrive vurderinger om seg selv. Det er heller ikke tillatt å skrive vurderinger om noen man har en sterk privat eller profesjonell tilknytning til. Og det er heller ikke tillatt å skrive om noen man er i et konkurranseforhold til.

Forsøk på å skrive vurderinger om seg selv, eller få andre til å skrive falske vurderinger, er forøvrig brudd på markedsføringsloven.

Man kan skrive om så mange behandlere man ønsker, gitt at man har møtt dem og oppfyller øvrige vilkår. Det er kun tillatt å skrive en vurdering per behandler. Dersom man har skrevet en vurdering om en behandler og senere endrer mening om denne behandleren, så kan man skrive en ny vurdering. Den tidligere vurderingen vil da bli avpublisert.

Neida! Folk liker å skryte av behandlerne de er fornøyd med, og et stort flertall av vurderingene er positive.

Dette er i tråd med for eksempel brukerundersøkelser om fastlegeordningen, som viser at de aller fleste er fornøyd med fastlegen sin.

Det er i hovedsak tre grunner til at vurderinger ikke blir publisert:

 1. Vurderingen er ikke i henhold til retningslinjene

  Vi leser gjennom alle vurderinger som kommer inn før de blir publisert. Vurderinger som ikke er i henhold til våre retningslinjer kan vi dessverre ikke publisere.

 2. Epostadressen er ikke blitt verifisert

  For at en vurdering skal bli havne i modereringskøen vår og bli vurdert for publisering, trenger vi bekreftelse på at brukeren som har lagt inn en vurdering er eier av epostadressen som ble benyttet. Vi sender en epost med en bekreftelseslenke, og eventuelt en påminnelse etter noen dager. Denne lenken må du klikke på for å bekrefte epostadressen din. Dersom du ikke har mottatt denne eposten fra oss bør du sjekke om den kan ha havnet i søppelpost-mappen din.

 3. Vi har sendt en oppfølgingsepost, men ikke fått svar

  Dersom moderator er i tvil om en vurdering kan publiseres hender det vi sender oppfølgingsepost til brukerne. I mangel på svar på slik oppfølging kan vurderingen bli avvist.

Hvis du har skrevet en vurdering som du mener er i tråd med våre retningslinjer, og ikke ser denne "på trykk" etter noen få dager, så ta gjerne kontakt med oss. Vi har som mål å publisere innkomne vurderinger i løpet av noen få dager, men av og til kan det ta litt lenger tid.

Hvis du selv ser en vurdering på siden vår som du mener burde fjernes, klikk på flagget ved siden av vurderingen. Vi blir varslet om flaggede innlegg og vil se på den aktuelle vurderingen og fjerne den hvis innholdet er upassende.

Nei. Vi har utarbeidet retningslinjer for tjenesten som vi forholder oss til i vår modereringsprosess, og ingen vurderinger publiseres før den er gjennomlest av minst én moderator.

Vi tillater bla. ikke banning, trakassering eller hatske vurderinger. Vurderinger som inneholder anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering vil heller ikke bli publisert. Dersom du mener du er utsatt for feildiagnostisering eller feilbehandling, så kan du bruke de formelle klagemulighetene som finnes for pasienter. Du kan lese mer om disse i denne artikkelen.

Vi anbefaler forøvrig alle å ha en saklig og respektfull tone, og meld gjerne fra til oss dersom du ser vurderinger som du mener ikke burde vært publisert.

Selvfølgelig ikke. Vi ønsker å være en nyttig side som folk kan stole på, og da er det viktig å være ærlig. Alt fra positive til negative vurderinger, og alt imellom kan være med på å hjelpe andre å ta valg senere. Tenk på hva som er viktig når du selv velger en lege eller en annen behandler!

Vi anbefaler forøvrig å ha en saklig og respektfull tone i eventuelle vurderinger du skriver, og les gjerne gjennom retningslinjene for tjenesten først.

Du kan enkelt legge inn vurderinger av behandlere på Legelisten.no. Søk først opp navnet på behandleren du vil vurdere. Klikk deretter på "Skriv ny vurdering" og fyll ut skjemaet.

Det viktigste er kanskje å tenke: Hvis jeg skulle byttet behandler, hvilken type erfaringer fra andre pasienter ville jeg synes var interessante å vite om? Les gjerne gjennom vurdering du har skrevet og spør deg selv om denne vurderingen ville vært nyttig for deg om du vurderte å bytte til denne behandleren.

Utover det kan kanskje følgende tips hjelpe deg på veien:

 1. Begrunn din vurdering. Korte vurderinger med ubegrunnede påstander kan være lite nyttige for andre brukere. Gi en begrunnelse for hvorfor du synes behandleren er bra eller mindre bra.
 2. Vær saklig og nøktern. De beste og mest nyttige vurderingene (positive som negative) er de de som holder seg til å beskrive opplevelsen(e) på en noenlunde objektiv måte, og unngår hardt språk, personkarakteristikker og spekulasjoner.
 3. Vær konstruktiv. Ingen behandlere ønsker å gjøre en dårlig jobb. Skal vurderingen være nyttig for behandleren bør det gis konstruktive innspill på hva som kan gjøres bedre.
 4. Beskriv egne erfaringer. Vurderinger bør baseres på dine egne erfaringer, eventuelt på vegne av noen som ikke er i stand til å skrive selv. Andres erfaringer, meninger eller rykter kan vi dessverre ikke publisere. Unngå utsagn som "en annen lege mente dette var helt feil", eller "ryktene sier at ...".
 5. Tydeliggjør at det er din personlige mening. Folk kan vurdere de samme egenskapene hos behandleren annerledes enn deg. Så lenge det som beskrives er en opplevelse og ikke rene faktaopplysninger mener vi at du gir vurderingen din større troverdighet ved å understreke at dette er din opplevelse. Dette kan f.eks gjøres ved å benytte fraser som "Etter min mening ...", "Min opplevelse var ..." eller "Jeg synes at ...".
 6. Unngå anklager om medisinsk feilbehandling eller feildiagnostisering. Å avgjøre hva som er feilbehandling eller feildiagnose krever grundige undersøkelser. Vurderinger med slikt innhold vil derfor ikke bli publisert. Det finnes formelle klageorgan du kan benytte om du mener du har blitt utsatt for feilbehandling.

Ja, det er tillatt å endre en vurdering man har skrevet. Det er to måter å gjøre dette på. Enten kan man legge inn en ny, og oppdatert, vurdering om den samme behandleren. Når man sender inn den nye vurderingen er det viktig at man benytter den samme epostadressen som man gjorde da man skrev den opprinnelige vurderingen. Når den nye vurderingen blir publisert vil den tidligere vurderingen automatisk bli fjernet.

Den andre måten man kan endre en vurdering på er å sende epost til oss og forklare hvilke endringer man ønsker. Det er viktig at man sender oss epost fra den epostadressen man brukte da man la inn vurderingen. Epost skal sendes til vurdering@legelisten.no.

Ja, den som har skrevet en vurdering kan be om at den blir fjernet. Ønsker du dette, så send oss en epost og forklar hvilken vurdering det er snakk om. Når man kontakter oss er det viktig at man bruker den epostadressen man brukte da man la inn vurderingen. Epost skal sendes til vurdering@legelisten.no.

Det er viktig for oss at alle som skriver vurderinger på Legelisten.no er trygge på at deres identitet ikke blir kjent. Hvis en bruker er utrygg på om en lege eller annen behandler som omtales kan finne ut av hvem som skriver, tror vi mange ville kviet seg for å gi negativ tilbakemelding i sine vurderinger. Av denne grunn har vi valgt å gjøre vurderingene anonyme.

Vi legger ned mye arbeid i å kvalitetssikre vurderingene som blir sendt inn til Legelisten.no. Det er viktig for både pasienter og behandlere å vite at vurderingene som blir publisert er skrevet av ekte pasienter.

Modererings- og kvalitetssikringsprosessen er kort fortalt som følger:

 1. Gyldig epostadresse: Alle som vil sende inn en vurdering til Legelisten.no må oppgi en gyldig epostadresse. Dette for at vi skal kunne komme i kontakt med en bruker, dersom det er spørsmål knyttet til vurderingen.
 2. Manuell gjennomlesing: Alle vurderinger som kommer inn til Legelisten.no blir gjennomlest av en av våre moderatorer. Disse sjekker om vurderingen er i tråd med våre retningslinjer. Hvis en moderator er i tvil om en vurdering kan publiseres eller ikke, så vil den sendes til ytterligere en moderator, før endelig beslutning tas.
 3. Tekniske kontroller: For hver vurdering gjennomføres også forskjellige tekniske kontroller. Disse søker å avdekke om det er sannsynlig at vurderingen er skrevet av en ekte pasient eller ikke. For å ikke gjøre det enklere å omgå disse kontrollene, så går vi ikke ut med detaljer om denne kontrollmekanismen.

I etterkant av at en vurdering er publisert, så kan brukere, både pasienter og behandlere, kontakte oss dersom de mener en vurdering er i strid med våre retningslinjer eller av andre grunner ikke burde vært publisert. Ved slike henvendelser vil vi se på vurderingen en gang til, og gjøre nødvendige undersøkelser basert på henvendelsen. Mens vi gjør slike undersøkelser vil, som regel, vurderingen fjernes fra nettsiden. Når vi har gjennomført nødvendige undersøkelser vil vurderingen enten bli publisert igjen, eller den vil forbli avpublisert.

Ved behov kan innsenderen av en vurdering følges opp og ytterligere informasjon eller dokumentasjon kan etterspørres. Dersom tilfredsstillende svar eller dokumentasjon ikke mottas kan en vurdering bli avvist.

Våre retningslinjer avgjør om en vurdering blir publisert eller ikke. Hvis en vurdering blir avvist, så forsøker vi å forklare til innsenderen hva årsaken er. De vanligste årsakene til at en vurderinger blir avvist er at de:

 • inneholder anklager om feildiagnostisering, feilbehandling eller lovbrudd.
 • omtaler behandling som har funnet sted på legevakt eller annet sted enn der behandleren har sitt vanlige virke.
 • inneholder omtale av andre, lett identifiserbare, personer enn behandleren selv.
 • oppfølgingsmelding vi har sendt deg på SMS eller epost er ikke besvart.

For mer detaljer om hva som anses som en anklage om feilbehandling eller feildiagnostisering, se eget spørsmål og svar om dette.

Alle behandlere kan klage på en vurdering som er publisert om dem. For å klage, send en epost til vurdering@legelisten.no. En klage bør inneholde en forklaring på hvorfor du mener vurderingen ikke burde være publisert på Legelisten.no.

Når vi mottar en klage vil vi, som hovedregel, fjerne den påklagede vurderingen fra nettsiden mens klagen behandles.

En vurdering kan fjernes som følge av en klage dersom vi ved en ny gjennomgang finner at den ikke er i tråd med våre vilkår, dersom det er grunn til å tro at den ikke er skrevet av en reell pasient, eller dersom den inneholder faktafeil som ikke blir korrigert.

Alle brukere av Legelisten.no, også dem som ikke er behandlere, kan tipse oss om vurderinger de mener ikke burde være publisert på Legelisten.no. Slike tips kan sendes til vurdering@legelisten.no.

Den viktigste metoden for å sikre at vurderinger som blir publisert er skrevet av ekte pasienter er modereringsprosessen vår, som beskrevet i spørsmålet "Hvordan modereres vurderinger?".

Videre kan behandlere, og andre, klage på vurderinger de mistenker ikke er skrevet av en reell pasient, som beskrevet i spørsmålet "Kan jeg klage på en vurdering som er publisert?".

Ja. Behandlere har mulighet til å skrive tilsvar til vurderinger. Når et tilsvar blir publisert blir innsenderen av vurderingen varslet, slik at han/hun enkelt kan se tilsvaret som er skrevet.

Å skrive tilsvar er selvfølgelig kostnadsfritt.

Du kan lese mer om tilsvarsmuligheten på vår infoside om tilsvarsfunksjonen.

På Legelisten.no presenteres lister over behandlere og klinikker innen ulike kategorier. Rangeringen av behandlere er basert på følgende kriterier:

 • Gjennomsnittet av den skåren behandleren har fått av brukere som har skrevet vurderinger.
 • Antallet vurderinger som er publisert om behandleren. Et høyere antall vurderinger vil føre til en høyere rangering.
 • Hvor komplett en profil er. For eksempel bilde, beskrivelse og hvorvidt det tilbys timebestilling direkte i søkeresultatet.
 • Tilgjengelighet/neste ledige time. Kun relevant for behandlere med timebestilling som nevnt over.

For noen søkeresultater fremheves også behandlere som er tilknyttet klinikker som har betalt for ekstra profilering, Premium Profil, på Legelisten.no. Slike behandlere markeres tydelig slik at de skiller seg ut fra de øvrige søkeresultatene, for eksempel med en annen bakgrunnsfarge og/eller med teksten "Fremhevet".

Du kan lese mer om de ulike reaksjonsformene Statens helsetilsyn kan bruke overfor helsepersonell som har brutt sine plikter i henhold til gjeldende lover og regler på denne siden.

Vi har beskrevet hvordan du går frem for å bytte fastlege her.

På Legelisten.no publiserer vi både positive og negative vurderinger om helsepersonell. Alle vurderinger blir gjennomlest. De som ikke er i tråd med våre retningslinjer må dessverre avvises. En vanlig grunn til avvisning er at en vurdering inneholder en anklage om feilbehandling eller feildiagnostisering.

Men hva regnes egentlig som en anklage om feilbehandling eller feildiagnostisering?

Generelt kan vi si at utsagn som tydelig viser at man mener behandleren har gjort medisinske feil fører til avvisning. Eksempler på slike utsagn kan være:

 • Legen overså at jeg hadde hudkreft og jeg holdt på å dø.
 • Legen ga meg feil medisiner i tre år og jeg mistet alt håret og hadde store smerter.

Videre avviser vi også vurderinger som inneholder beskrivelse av alvorlige, negative, konsekvenser etter at man har mottatt behandling. Dette fordi slike konsekvenser som regel vil tolkes som en anklage om at behandleren har gjort alvorlige medisinske feil. For eksempel vil følgende avvises:

 • Etter behandling hos denne legen havnet jeg på sykehus og måtte amputere begge bena.
 • Etter at denne legen sendte meg hjem, dro jeg rett på legevakta. Der ble jeg lagt inn med alvorlig sykdom.

På den annen side vil vi som oftest godta vurderinger der brukeren uttrykker misnøye med behandlingen og oppfølgingen, men der det ikke fremkommer at man mener seg feilbehandlet eller feildiagnostisert. Eksempler på utsagn som typisk ikke vil føre til avvisning er:

 • Legen pleier å bruke lang tid på å komme frem til riktig diagnose. Føler av og til at jeg venter i år og dag.
 • Av og til er jeg usikker på om han foreskriver riktig behandling for meg.

Hvis du har fått avvist en vurdering og avvisningsgrunnen er "feilbehandling, feildiagnostisering eller lovbrudd", så skriv gjerne en ny vurdering der du forsøker å unngå slike anklager. Her er et par konkrete tips:

 • Unngå direkte anklager om at behandleren har gjort medisinske feil. Skriv heller at du er uenig eller i tvil om at diagnosen/behandlingen var riktig.
 • Unngå kommentarer om at behandling har ført til alvorlige, negative, konsekvenser.
 • Unngå å referere til klagesaker hos Helsetilsynet, Statsforvalteren eller politianmeldelser.

Hvis du mener du har blitt utsatt for feilbehandling eller feildiagnostisering, så oppfordrer vi deg til å klage på dette. Det finnes flere klagemuligheter og i denne artikkelen har vi skrevet litt om hvordan man går frem for å sende en klage.