Ofte stilte spørsmål

Om oss

Ofte stilte spørsmål

Noen spørsmål får vi veldig ofte. Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi får oftest og våre svar på dem.

Legelisten.no er en tjeneste som skal hjelpe folk å finne gode leger, tannleger og andre behandlere.

Mange som skal finne en ny behandler spør venner og kjente om tips og råd før de bytter. På Legelisten.no kan alle hjelpe hverandre med gode anbefalinger, slik at man også kan finne frem når man for eksempel flytter til et annet sted hvor man ikke kjenner så mange.

Siden ble lansert i mai i 2012.

Ikke ennå. Foreløpig har vi lagt til fastleger, tannleger, kiropraktorer, psykologer og en del spesialistleger. Merk at vi kun har lagt til spesialistleger som arbeider på egne klinikker, ikke de som jobber på sykehus. På sykehus har man begrenset valgmulighet, men skal man til en hudlege eller gynekolog, så har man mulighet til å velge, og da er det relevant å kunne sjekke hva andre mener om legen på Legelisten.no.

Ja, alle med spesielt tungtveiende grunner kan be om å få reservere seg mot oppføring på Legelisten.

Dersom du mener det er tungtveiende forhold som tilsier at hele eller deler av din oppføring bør fjernes, vennligst send informasjon om dette til oss, og inkluder kontaktinformasjon, ditt HPR-nummer og begrunnelse for de spesielle forhold i eposten.

Merk: Alle henvendelser vil bli manuelt behandlet og det kan gå noe tid før du mottar svar. For at tjenesten skal være så nyttig som mulig for pasienter er det viktig at de aller fleste helsetilbydere blir å finne på Legelisten. Det er derfor ikke åpnet for at helsepersonell uten særskilte grunner kan reservere seg mot å være oppført på Legelisten.no.

Neida! Folk liker å skryte av behandlerne de er fornøyd med, og et stort flertall av vurderingene er positive.

Dette er i tråd med for eksempel brukerundersøkelser om fastlegeordningen, som viser at de aller fleste er fornøyd med fastlegen sin.

Det er viktig for oss at Legelisten.no er en pålitelig og nyttig kilde til informasjon. Vi leser derfor gjennom alle vurderinger som kommer inn før de blir publisert. Vurderinger som ikke er i henhold til våre retningslinjer kan vi dessverre ikke publisere. Hvis du har skrevet en vurdering som du mener er i tråd med våre retningslinjer, og ikke ser denne "på trykk" etter noen få dager, så ta kontakt med oss. Vi har som mål å publisere innkomne vurderinger i løpet av noen få dager, men av og til kan det ta litt lenger tid.

Hvis du selv ser en vurdering på siden vår som du mener burde fjernes, klikk på flagget ved siden av vurderingen. Vi blir varslet om flaggede innlegg og vil se på den aktuelle vurderingen og fjerne den hvis innholdet er upassende.

Nei. Vi har utarbeidet retningslinjer for tjenesten som vi forholder oss til i vår modereringsprosess, og ingen vurderinger publiseres før den er gjennomlest av minst én moderator.

Vi tillater bla. ikke banning, trakassering eller hatske vurderinger. Vurderinger som inneholder anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering vil heller ikke bli publisert. Dersom du mener du er utsatt for feilsiagnostisering eller feilbehandling, så kan du bruke de formelle klagemulighetene som finnes for pasienter. Du kan lese mer om disse i denne artikkelen.

Vi anbefaler forøvrig alle å ha en saklig og respektfull tone, og meld gjerne fra til oss dersom du ser vurderinger som du mener ikke burde vært publisert.

Selvfølgelig ikke. Vi ønsker å være en nyttig side som folk kan stole på, og da er det viktig å være ærlig. Alt fra positive til negative vurderinger, og alt imellom kan være med på å hjelpe andre å ta valg senere. Tenk på hva som er viktig når du selv velger en lege eller en annen behandler!

Vi anbefaler forøvrig å ha en saklig og respektfull tone i eventuelle vurderinger du skriver, og les gjerne gjennom retningslinjene for tjenesten først.

Det er viktig for oss at alle som skriver vurderinger på Legelisten.no er trygge på at deres identitet ikke blir kjent. Hvis en bruker er utrygg på om en lege eller annen behandler som omtales kan finne ut av hvem som skriver, tror vi mange ville kviet seg for å gi negativ tilbakemelding i sine vurderinger. Av denne grunn har vi valgt å gjøre vurderingene anonyme.

Du kan enkelt legge inn vurderinger av behandlere på Legelisten.no. Søk først opp navnet på behandleren du vil vurdere. Klikk deretter på "Skriv ny vurdering" og fyll ut skjemaet.

Det er mange som lurer på hvordan vi kvalitetssikrer vurderingene som blir lagt inn om behandlere på Legelisten.no. Pasienter lurer på hvordan vi kan være sikre på at det ikke er legen selv som sitter og skriver, og behandlere lurer på hvordan vi kan vite at det er reelle pasienter og ikke en sur nabo.

Det første vi vil nevne er at det er svært viktig for oss at kvaliteten på innholdet på Legelisten.no er så god som mulig. Skal Legelisten.no være nyttig for pasienter, så er det avgjørende at vurderingene har en god kvalitet og kommer fra ekte pasienter. Det andre vi vil nevne er at utfordringene vi har på dette området, er like utfordringene som stort sett alle andre nettsider som baserer seg på brukerkommentarer har. Vi trenger således ikke å finne opp hjulet helt på nytt.

Hvordan går vi så frem for å sikre kvaliteten på vurderingene som blir publisert på Legelisten.no?

  1. Manuell gjennomlesing: Dette er trolig den viktigste kvalitetsikringsmekanismen vi har. Før en vurdering blir lagt ut, så blir den gjennomlest av et ekte menneske. Kun vurderinger som er i tråd med våre retningslinjer og hvor vi ikke mistenker forsøk på juks, blir lagt ut. Vurderinger vi finner er i grenseland mellom hva som bør aksepteres og ikke, leses gjennom av to forskjellige personer.
  2. Gyldig epostadresse: Alle som vil legge inn en vurdering på Legelisten.no må oppgi en gyldig epost-adresse.
  3. Tekniske kontroller: I tillegg til manuell gjennomlesing, så har vi ulike tekniske kontroller som gjennomføres for hver enkelt vurdering. Disse søker å avdekke uregelmessigheter. For eksempel om det er sannsynlig at vurderingen er skrevet av en ekte pasient eller ikke, eller om noen forsøker å legge inn flere vurderinger på én behandler. For å ikke gjøre det enklere å omgå disse kontrollene, så går vi ikke ut med detaljer, men kan fortelle at en del vurderinger blir eliminert gjennom disse kontrollene.

Videre har vi også to andre sikkerhetsventiler:

  • Alle som besøker Legelisten.no kan flagge vurderinger som de mener er upassende. Vurderinger som blir flagget blir så lest en gang til av våre moderatorer, og kan eventuelt bli fjernet dersom vi konkluderer med at vurderingen ikke hører hjemme på siden vår.
  • Brukere, både pasienter og behandlere, kan også sende oss en epost dersom de reagerer på innholdet i en eller flere vurderinger. Vi oppfordrer for eksempel behandlere som oppdager faktafeil i vurderinger skrevet om dem, til å varsle oss per epost.

Ved behov følges brukeren bak vurderingen opp via epost. Moderator har også mulighet til å be om verifisering via SMS for å knytte et telefonnummer til vurderingen.

Tilbakemeldinger vi får indikerer at de aller fleste mener det som står skrevet om deres lege stemmer godt overens med virkeligheten. Antallet klager vi har fått fra behandlere er også svært lite, tatt i betraktning at over 90000 vurderinger er blitt publisert.

Vi mener i dag at de samlede rutiner vi har på dette området gjør at problemet med juks i dag er begrenset. Vi har imidlertid nulltoleranse for forsøk på juks og vil stadig etterstrebe å bli bedre på dette området. Har du tips og innspill om hvordan vi kan gjøre ting bedre, så send oss gjerne en epost på post@legelisten.no!

Ja. Helsepersonell har mulighet til å skrive tilsvar på individuelle vurderinger, som så publiseres sammen med vurderingen. Brukeren som har skrevet den opprinnelige vurderingen blir også informert om tilsvaret.

Selv om man ikke har mulighet til å gå inn i den spesifikke saken uten å bryte taushetsplikten så vil f.eks en generell beskrivelse av egen praksis kunne være med å ta brodden av en del kritikk. I en del tilfeller ser vi at behandleren – gjennom sitt tilsvar – effektivt snur en negativ vurdering til noe positivt.

Du kan lese mer om dette på vår infoside om tilsvarsfunksjonen.

Du kan lese mer om de ulike reaksjonsformene Statens helsetilsyn kan bruke overfor helsepersonell som har brutt sine plikter i henhold til gjeldende lover og regler på denne siden.

Vi har beskrevet hvordan du går frem for å bytte fastlege her.