Blogg

Blogg

Sykemelde, teste og overbehandle – bli populær?

Et argument som har blitt fremført mot legelisten.no er at pasienter vil bruke siden til å “ta igjen” på leger som er restriktive med utskriving av medisiner og sykemeldinger. Tilsvarende kan man tenke seg at de som får positive vurderinger er de som skriver ut medisiner og sykemeldinger i hytt og gevær.

Dette poenget har blitt gjentatt mange ganger og i ulike former av blant annet Legeforeningen, Datatilsynet og til og med i en episode av Andreas Wahls “Folkeopplysningen” på NRK“.

Men stemmer dette? Er det slik at restriktive fastleger som tar “portvokterrollen” sin på alvor er upopulære, og de ...

Les mer

Legelisten.no-saken havner i Høyesterett

Vi har tidligere skrevet om legeforeningens søksmål mot staten i forbindelse med rettssaken både i tingretten og lagmannsretten, der legeforeningen tapte i begge instanser.

Legeforeningen ønsker å få omgjort Personvernnemndas vedtak – som avviser å gi legene generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no – og har derfor anket saken til Høyesterett.

 

Vår daglige leder, Lars Haakon Søraas sier følgende om anken:

Vi ser frem til at saken blir behandlet i Høyesterett. Saken har nå pågått over fem år og, i tillegg til å ha blitt behandlet grundig hos Datatilsynet og Personvernnemnda, vært gjennom to ...

Les mer

Legeforeningen tapte ankesak om Legelisten.no i lagmannsretten

I januar 2019 gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten. Denne saken tapte de i tingretten, og anket til lagmannsretten.

Også Borgarting lagmannsrett har nå slått fast at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får en generell mulighet til å reservere seg mot dette. Den ...

Les mer

Legeforeningen anker Legelisten.no-saken til lagmannsretten

Vi har tidligere skrevet om rettsaken legeforeningen har gått til mot staten her og her.

Legeforeningen ønsker å få omgjort Personvernnemndas vedtak, som avviser å gi legene generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no. Legeforeningen tapte saken, men har anket denne til lagmannsretten.

Saken var opprinnelig satt opp til behandling i Borgarting lagmannsrett i mars 2021, men gjennomføres i disse dager digitalt. All dokumentasjon sendes skriftlig, også vitnemål. Siste frist for levering av dokumenter til retten er 16. oktober, og dom foreligger vanligvis innen en måned etter siste innlegg er sendt inn.

Vi synes fremdeles det ...

Les mer

Hvordan forholde seg til negative omtaler

Mange leger opplever negative omtaler om seg selv som både sårende og urettferdige. Andre føler frustrasjon over å ikke ha gjort en god nok jobb og frykter at både inntekter og omdømme kan bli skadelidende. Hva er så den beste måten å møte kritikken på?

Man kan selvfølgelig forsøke å hindre at negative omtaler publiseres. En metode som ble utprøvd i USA  var å la pasienter undertegne en kontrakter før behandling, der de frasa seg retten til å komme med offentlige vurderinger av legen i etterkant. Slike ordninger viste seg å være helt feilslåtte, og er ikke lenger noe som anbefales. Konklusjonen ...

Les mer