Om Legelisten.no

Om oss

Om Legelisten.no

Legelisten.no ble lansert i mai 2012. Målet var da å gjøre det enklere for folk å finne en god fastlege. Etter en million besøk utvidet vi sommeren 2013 nettsiden til å også dekke tannleger og i 2014 og 2015 har spesialistleger og kiropraktorer blitt lagt til.

Legelisten.no: hjelper deg å finne gode behandlere

Ideen ble født da en av oss skulle finne en ny fastlege. Informasjonen som var tilgjengelig via offentlige og private nettsteder gjorde at en lengtet etter mer. Etter at Legelisten.no ble lansert i mai 2012 oppdaget vi raskt at mange det var mange andre som også ønsket mer informasjon. Vurderingene strømmet inn og på under ett år har nettsiden blitt besøkt over en million ganger.

Ganske raskt fikk vi også tilbakemeldinger fra pasienter om at mangelen på informasjon ikke bare gjaldt fastleger: mange spurte om vi ikke kunne lage en tilsvarende side for tannleger, spesialistleger og kiropraktorer.

Andre pasienters erfaringer

Vi i Legelisten.no tror god brukeropplevelse og så mye relevant informasjon som mulig er viktig for at folk skal kunne velge de legene og tannlegene som passer best for dem. Spesielt relevant tror vi det er med andre pasienters erfaringer med behandler.

Sentralt på Legelisten.no er derfor pasienters vurderinger av leger, tannleger og andre behandlere de har i dag eller tidligere har hatt. Slike erfaringer kan ikke leses som en fasit over hvordan en behandler er overfor alle pasienter, men kan likevel gi en pekepinn om hvordan andre pasienter oppfatter vedkommende.

Legelisten.no – der folk finner gode behandlere

Vårt mål er å bli det stedet folk oppsøker når de ønsker å finne en ny fastlege, spesialistlege, tannlege, kiropraktor og etterhvert også andre typer helsepersonell. Og, kanskje like, det stedet folk oppsøker når de ønsker å fortelle om hvor fornøyde, eller misfornøyde, de er med helsepersonellet de har fått behandling av.

Det er veldig mange gode leger, tannleger og kiropraktorer i Norge. Hjelp andre å finne frem til dem ved å dele dine erfaringer på Legelisten.no!