Med Pluss får du tilgang til alle våre tjenester som hjelper deg å velge rett helsepersonell.

Kjøp er en engangsbetaling – medlemskapet opphører automatisk.

Ofte stilte spørsmål om Pluss

Helsepersonell som bryter lovpålagte plikter kan bli ilagt reaksjoner av Helsetilsynet. Følgende reaksjoner kan ilegges: Tilbakekall eller begrensning av av autorisasjon/lisens, advarsel, og tilbakekalling av rekvireringsrett.

Brukere av Pluss har mulighet til å sjekke om helsepersonell har mottatt slike reaksjoner.

Legelisten.no er, av Datatilsynet, pålagt enkelte begrensninger i hvor lenge vi kan lagre disse reaksjonene. Som medlem kan du likevel enkelt sende innsynsforespørsel til Helsetilsynet fra Legelisten.no, og du vil da få tilsendt den komplette historikken.

Reaksjoner fra Statens helsetilsyn kan ilegges av forskjellige grunner og er ikke alltid knyttet til den faglige kvaliteten i et helsepersonells arbeid. Et helsepersonell som har fått en reaksjon fra Statens helsetilsyn kan følgelig være like dyktig som en behandler som ikke har fått slike reaksjoner.

Vi oppfordrer pasienter til selv å vurdere alvorlighetsgraden i forholdet og hvor relevant det er for den behandlingen man har behov for. Ønskes ytterligere informasjon om en reaksjon kan man enten spørre helsepersonellet det gjelder direkte om dette eller man kan kontakte Statens helsetilsyn.

Ledige plasser hos populære fastleger forsvinner ofte fort. Med vår ledigvarslingstjeneste vil du få en SMS når fastlegen(e) du ønsker deg får ledig plass.

Les mer om venteliste vs. varslingstjeneste her.

Det kan ta lang tid å få plass hos en populær fastlege. Vi benytter historiske data for avgang fra hver fastleges pasientliste og beregner hvor lang tid det vil ta å få plass hos legen, dersom man umiddelbart setter seg på legens venteliste.

Estimert ventetid vises på fastlegens profilside. Er man på en tilstrekkelig stor skjerm (PC eller lignende) så vises også estimert ventetid i søkeresultatet. I søkeresultatet kan man filtrere på estimert ventetid ved å bruke filtreringsmuligheten “Ledige og opptatte”.

Merk at ventetiden som oppgis kun er et estimat, ikke en garanti. For noen leger lar det seg ikke gjøre å foreta en beregning, grunnet lite historikk.

Les mer om estimert ventetid i dette blogginnlegget. Du kan også lese mer om venteliste vs. varslingstjeneste.

En del fastleger får uhyre sjelden ledige plasser. Med Pluss kan du se når vi sist registrerte at en fastlege hadde ledig plass til pasienter utenfor ventelisten.

Følg med på hvorvidt gitte leger/helsepersonell får nye vurderinger hos oss, uten at du trenger sjekke profilsiden selv.

Her vil du få et varsel på epost hver gang vi publiserer en ny vurdering på legene/helsepersonellet du ønsker å holde øye med.