Om fastlegeordningen

Om oss

Om fastlegeordningen

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det én fast lege å forholde seg til. Under finner du svar på noen ofte stilte spørsmål om fastlegeordningen.

Har jeg rett til en fastlege?

De aller fleste som er bosatt i Norge har rett til en fastlege. Faktisk er det nesten 5 millioner som med i fastlegeordningen.

Følgende grupper har rett til en fastlege:

  • Personer som har folkeregistrert adresse i Norge
  • Asylsøkere med D-nummer
  • NATO-personell med D-nummer

Barn under 16 år har rett til å stå på samme fastlegelisten som foreldrene.

Kan jeg bytte fastlege?

Alle som har rett til en fastlege har også rett til å velge hvem som skal være deres fastlege. Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin.

Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin. Det er ingen krav om at man må ha en fastlege i den kommunen man er bosatt i. Om man finner det mer praktisk, kan man for eksempel velge en fastlege som er nærme der man jobber, selv om det er i en annen kommune eller fylke.

Hvordan bytter jeg fastlege?

Bytte på internett

Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte helsenorge.no. Merk at du trenger BankID, Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen.

Bytte via telefon

Hvis du heller foretrekker å bytte fastlege per telefon ringer du helsenorge.no på 23 32 70 00.

Hva skjer med journalen min hvis jeg bytter fastlege?

Journalen din vil IKKE bli automatisk overført til din nye fastlege. Hvis du ønsker at din nye lege skal få tilgang til journalen din, så må du ta kontakt med din tidligere lege og be han eller henne sende journalen din til ny lege. Dette er en tjeneste som de fleste leger krever betaling for.