Gjør krav på profilen til e2 Helse

Gjør krav på profil

Vi har opprettet profilsiden til e2 Helse automatisk. Ved å selv ta kontroll over profilen kan du blant annet redigere opplysninger og få tilgang til tilleggsfunksjoner.