Gjør krav på profilen til Kirurgiklinikken

Gjør krav på profil

Vi har opprettet profilsiden til Kirurgiklinikken automatisk. Ved å selv ta kontroll over profilen kan du blant annet redigere opplysninger og få tilgang til tilleggsfunksjoner.