Gjør krav på profilen til Deltaklinikken

Gjør krav på profil

Vi har opprettet profilsiden til Deltaklinikken automatisk. Ved å selv ta kontroll over profilen kan du blant annet redigere opplysninger og få tilgang til tilleggsfunksjoner.