Ofte stilte spørsmål

Om oss

Reaksjoner fra Helsetilsynet

Legelisten.no tilbyr brukere å sjekke om helsepersonell har blitt ilagt noen reaksjoner fra Statens helsetilsyn. Informasjonen som tilbys om helsepersonell som har fått reaksjoner er følgende:

  • Type reaksjon (for eksempel "advarsel", "tilbakekall av autorisasjon")
  • Tidspunkt for reaksjon (for eksempel "november 2014")
  • Videre informeres også om saker der Helsetilsynets avgjørelse har blitt anket (for eksempel "avgjørelsen er påklaget"

Er du pasient eller bruker av vår tjeneste og har spørsmål om denne tjenesten, vær vennlig å først lese gjennom vår bloggpost om dette temaet.

Dersom du er helsepersonell og har blitt ilagt en reaksjon fra Helsetilsynet og mener at den informasjonen som legelisten.no tilbyr sine brukere om reaksjonen(e) du har blitt ilagt er misvisende eller ikke dekkende, så kan du ta kontakt med oss. I slike tilfeller kan vi legge til ytterligere informasjon om reaksjonen(e) slik at brukere kan få en bedre forståelse av bakgrunnen for reaksjonen(e). Merk at informasjon som eventuelt legges til må være objektiv, relativt kortfattet og ikke misvisende.

Eksempel på informasjon som kan legges til:

  • Du er lege og har fått en advarsel fra Helsetilsynet. Du ønsker at våre brukere skal få vite at årsaken til dette var brudd på journalføringsplikten. Vi kan da legge til følgende tekst i den informasjonen som sendes ut til brukere: "Årsak: brudd på journalføringsplikten."
  • Du er tannlege og har fått en advarsel fra Helsetilsynet for uforsvarlig behandling av pasient. Hvis du ønsker, kan vi legge til følgende informasjon i det som sendes til våre brukere: "Årsak: uforsvarlig behandling av pasient."

Hvis du ønsker at vi skal legge til informasjon om eventuelle reaksjoner du har fått av Helsetilsynet, kontakt oss.