Vilkår for Pluss

Følgende tjenester er inkludert:

  • Sjekk om helsepersonell har fått reaksjoner fra Helsetilsynet.
  • Varsel om når det blir ledig plass hos fastleger. Vi gjør oppmerksom om at tjenesten er en varslingstjeneste og ikke en venteliste. Brukere må selv foreta bytte av fastlege når/dersom de mottar varsel om at det er ledig plass hos en lege. Bytte av fastlege kan gjøres her: https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege.
  • Varsel når det blir publisert nye vurderinger om helsepersonell listet på legelisten.no. Brukeren må selv aktivt velge hvilke helsepersonell han/hun vil motta varsler om når det publiseres nye vurderinger.
  • Informasjon om når vi sist har registrert at det var ledig plass hos alle fastleger listet på legelisten.no.

Avtalen er bindende når du har sendt oss din bestilling.

Tjenesten er tilgjengelig i valgt antall måneder fra kjøpstidspunktet. Deretter avsluttes tjenesten automatisk, og avtalen opphører. Ved utløpet av perioden vil du motta informasjon om at tjenesten er avsluttet. Dette gjelder også dersom en fastlege det er bestilt ledigvarsling på ikke har fått ledig plass innen varslingsperiodens utløp. Betalinger refunderes ikke.

Tjenesten er blant annet basert på data fra Direktoratet for ehelse og Helsedirektoratet. Ved endringer i tilgjengeligheten av disse dataene og/eller dersom disse dataene ikke lenger er tilgjengelige, kan tjenesten bli lagt ned. Innbetalte beløp vil i så tilfelle ikke bli refundert. Ved å betale for denne tjenesten godtar du vår personværnerklæring..