Tilsvar til vurdering

Ikke godt inntrykk

Var hos Per Sirnes for hjerteundersøkelse. undersøkelsen virket grundig nok. Han skulle komme tilbake til meg med svar vedrørende diagnose. Tross et uendelig antall purringer, så gjorde han aldri det. For meg så ble dette svært useriøst.

vh