Tilsvar på vurderinger

Flere leger har uttrykt ønske om å kunne få svare på vurderinger på Legelisten for å gi kontekst og ev. forklaringer. For å imøtekomme dette har vi nå utvidet vår tjeneste ved å tilby Tilsvar - en mulighet for leger, tannleger, kiropraktorer, psykologer og annet helsepersonell til å skrive svar på konkrete vurderinger.

Vi mener at mest mulig relevant informasjon er positivt for pasienter som skal velge leger og helsetilbydere, og den nye Tilsvar-funksjonen er i tråd med dette.

Å benytte seg av tilsvarsmuligheten er kostnadsfritt.

Retningslinjer for Tilsvar

  • Man kan kun svare på vurderinger som har en samlet vurdering på 3 stjerner eller lavere.
  • Tilsvar skal sendes inn av den personen som vurderingen gjelder.
  • Tilsvar skal svare på en konkret vurdering, og ikke være et generisk svar.
  • Tilsvar må selvfølgelig overholde taushetsplikten. Dette er helsepersonellets ansvar.
  • Tilsvar skal ikke brukes som reklame eller inneholde kontaktinformasjon.

Dersom du ønsker å gi pasienter mer utfyllende informasjon om det du og din klinikk har å tilby, kan du lese her om hvilke muligheter vi tilbyr.

For å motta et varsel hver gang du mottar en ny vurdering, kan du tegne et Pluss-medlemskap. Det vil hjelpe deg med å se og svare raskt på vurderinger.

Dersom noen har skrevet en negativ vurdering som inneholder dokumenterte usannheter, kan man be Legelisten om å få den fjernet heller enn å skrive et tilsvar. Send din epost med dokumentasjon til vurdering@legelisten.no.

Slik sender du inn et tilsvar

Klikk på den grå pilen nede til høyre under vurderingen du ønsker å svare på, og fyll ut skjemaet. Merk:

  • Tilsvar er kun mulig på vurderinger som har en samlet vurdering på 1, 2, eller 3 stjerner.
  • Alle Tilsvar vil bli manuelt behandlet og det kan gå noe tid før tilsvaret blir publisert.