Tilsvar til vurdering

Empatisk og rolig, men svak på oppfølging

"Ser" pasienten, bruker god tid. Setter seg godt inn i problemstillingen. Tillitvekkende under konsultasjonen. Men: Har flere eksempler på at hun ikke gir tilbakemelding på prøvesvar, glemmer å henvise (f.eks. hvis det først skal tas prøver e.l). Har forsøkt å følge opp selv, men vanskelig siden kommunikasjon med legesekretæren kan være en utfordring , og legen ved flere anledninger ikke har ringt tilbake når jeg har minnet på at jeg mangler prøvesvar eller henvisning.