Tilsvar til vurdering

Lite interessert

Opplevde legen som lite interessert i meg som pasient og overhørte mye av det jeg sa. Kom rett og slett ikke til ordet, hun var mer interessert i å høre sin egen stemme, virket det som. Fikk derfor ikke fortalt henne hele historikken min med plager. Kastet også bort tid med å snakke om ting som overhodet ikke stemte, ikke det man er interessert i etter flere måneder med ventetid. Følte meg lite hørt og ivaretatt.