Tilsvar til vurdering

Stolte på henne til å starte med

Jeg har vært hos ho fire ganger får å få en henvisning til undersøkelse, men ho bare prater rundt det men sender meg ikke videre.
En veldig firkantet lege som kun skal følge boka og legen virker usikker på seg selv, og klarer ikke ta riktige avgjørelser oven for pasienten, pluss ho må hele tiden ha med en spesialist i bildet. Slitsom lege, ikke å anbefale