Tilsvar til vurdering

Tålmodig og presis

Denne legen er tålmodig, tar seg den tiden han trenger på hver pasient, men er samtidig sjeldent mye forsinket, tror på det meste at jeg ventet i 10 minutter over tiden. Han skriver under konsultasjon, men er fortsatt flink til å se på deg og snakke direkte til deg og ikke til skjermen.