Tilsvar til vurdering

Litt hoven.

Gjør ofte feil i sykemeldinger. Blir fort sur og kommer med nedlatende kommentarer. Skjedd mange ganger.