Tilsvar til vurdering

Ser ikke helheten

Har humor, skriver gode søknader. Men sitter inne med en del bremser ifh å se helhet.