Tilsvar til vurdering

Diverre ikkje nøgd.

Eg vart ikkje teken alvorleg. Eg oppleva at han oppfatta meg som ein sytekopp. Noko eg verkelegen ikkje er. Etter fleire konsultasjonar slutta eg at det var best for meg å byta lege. Eg har ei alvorleg diagnose, og eg synes det er slitsamt å måtte forklare meg mongjen gonger om same sak, ikkje greit, eg har byta fastlege og er no nøgd og given omsorg.