Tilsvar til vurdering

Trygg, imøtekommende og lojal

Han ser menneske som en helhet og har en del bakgrunn fra psykiatri/psykologi. Noe som har hjulpet meg en masse. Jeg har hatt Rødnes som fastlege i over 20 år, så vi begynner å kjenne hverandre. Vi har opprettet et tillitsforhold. Det er viktig. Han er også åpen til alternative behandlinger. Mange plager skyldes ofte også psykologiske plager og da kan det være til hjelp. Jeg har prøvd en del,kiropraktor, akupunktur, naprati, men har aldri følt at det har hjulpet, går nå til psykolog og manuell terapaut.

Problemet med Legesentret er altfor lang ventetid på tlf minst 10-15 min, men det har blitt bedre, ikke noe køsystem om hvor lenge du må vente. Men kommer du gjennnom får du nå fort time. Men, ikke alltid Rødnes. Det spørs hva som plager deg..