Tilsvar til vurdering

Ikke så god opplevelse

Det er mulig hun er faglig dyktig, hun fant ikke ut hva som feilet meg, men hun virket veldig stresset. Jeg ble tatt ut på venterommet i undersøkelsen mens hun tok inn andre pasienter, jeg følte meg litt som et av mange kveg i kø. Virket som om hun ikke var så interessert i å svare på spørsmål. Undersøkelsen var ubehagelig, men ikke sikkert det har noe med henne å gjøre.