Tilsvar til vurdering

"overlegen"

Blir ikke tatt seriøst, veldig overlegen og henviser som oftest til turnuslege .
Virkelig dårlig inntrykk siden første møte.