Tilsvar til vurdering

Har god tid til pasienten

Virker som han ikke setter seg inn i diagnose og evt riktig behandling. Og ikke så villig til og undersøke mer.
Lettvint med medisinering. Reumatisme.

Ofte 1time venting