Tilsvar til vurdering

Den mest arrogante legen

Overkjører deg ,lytter ikke,han hvet best. Gå ikke an å diskutere med han.