Tilsvar til vurdering

Useriøs

Opplevde Mimoza som bastant, frekk og vanskeleg å ha med å gjere. Skapte ekstra vanskar ifbm alvorleg sjukdom.