Tilsvar til vurdering

Lytter ikke

Det hun sier, stemmer ikke med det hun nedtegner i journal.
Ingen tillit til denne legen.
Inntrykk av at hun har liten grad av integritet.