Tilsvar til vurdering

Faglig dyktig, men kommunikasjon med pasient er ikke en styrke

En erfaren lege som er faglig dyktig, men opplever ikke god kommunikasjon, virker uinteressert og brå. Jeg spurte om et reseptbelagt legemiddel i dag som jeg forstår at jeg ikke oppfyller kravene/behovene for å få og har ikke problemer med å akspetere det, men dialogen rundt dette føltes ugreit og han har en tendens til å få pasienten til å føle seg dum og uvitende. Dette er garantert ikke hans hensikt, men for meg er det viktig å ha en fastlege som større grad lytter og som i større grad forsøker å fortå min beskrivelse av min situasjon.Jeg forventer ikke at en fastlege skal være sjelesørger. Jeg har stor forståelse for den pressede hverdagen en fastlege har og ser at de har begrenset tid til hver enkelt pasient. Det er heller ikke lett å må si nei til medisiner/behandlinger/undersøkelser pasienter mener de har behov for men som ikke vurderes som nødvendige, leger som tør å stå imot urimelige krav gjør jobben sin men risikerer å få sure pasienter og negative vurderinger. Det er urettferdig. Men jeg finner ikke kjemi med denne legen, jeg føler meg liten og dum etter hvert besøk, uansett problemstilling, sånn skal ikke relasjon til en fastlege være.