Tilsvar til vurdering

Flink til å se rett i øyne

Hele tiden trodde jeg at jeg har blitt tatt på alvor og hørt. Jeg hadde inntrykk om at jeg hadde en grei fastlege. Men, beklagevis, måtte byttes underveis.