Tilsvar til vurdering

Sympatisk, flink og hyggelig

Han er flink til å lytte, Tar seg tid til å høre på det en sier.
Han er flink med barn. Forklarer grundig når det er noe.