Tilsvar til vurdering

Blid og hyggelig.

Dårlig oppfølging av kronisk syke med sammensatte symtomer.
Ikke rask nok til å henvise til spesialisthelsetjenesten.
Ser ikke ut til å fornye legekontoret i sin helhet.
Bør gi et inntrykk av at pasientene er velkommene og føler seg trygge og ivaretatt fra man kommer inn på venteværelse, lab og legekontor.