Tilsvar til vurdering

Føler som hun bryr seg ikke

Foreslår aldri tester som kan påvise/utelukke det som kan være årsaken. Fått beskjed «mulig du har infeksjon» . Måtte selv etterspørre hvordan kan jeg få det bekreftet om jeg har det eller ikke.

Blir ikke lyttet til og kommer lite med løsninger